Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80
Doléčování - PREVALCO, o. s.
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80

Poskytujeme tyto služby

- individuální a skupinové ambulantní poradenství,
- telefonické a internetové poradenství,
- adiktologické a psychiatrické konzultace pro klientky i jejich rodinné příslušníky a partnery,
- terénní práci a doprovodnou činnost (na přání klientů návštěvy v domácnosti, asistenci v krizových situacích, doprovody na úřady, apod.),

Doléčování, následná péče

Koutek pro popovídáníCílem doléčovaní je dlouhodobé udržení abstinence, zvládání případných relapsů, stabilizace ve všech oblastech života a směřování k trvalé abstinenci.

Zapojení blízkých (rodinou, přáteli, ...) je velkou výhodou.

Délku doléčování ovlivňuje řada faktorů jako délka abstinence, změny v osobnosti klienta způsobené užíváním a rozsah škod „napáchaných“ během užívání návykových látek. Četnost docházení se stanovuje společně s klientem, frekvence se může měnit podle aktuální situace.

Doléčování určeno pro Vás, kteří za sebou máte alespoň měsíc abstinence – ať už ji zvládli sami v domácích podmínkách, absolvovali ambulantní nebo pobytovou léčbu.


Další aktivity: internetový portál - www.alkohol-alkoholismus.cz 

Motto: Opilému chutná snít, ale střízlivému chutná žít!

Přihlásit se

Registrací Vašeho e-mailu získáte možnost přístupu k testům, být informováni o změnách, akcích a jiných událostech.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at pauisn.com Port 80